Dlaczego warto stosować dezynfekcję metodą powietrzną ?


W większości procesów produkcyjnych wymagana jest stała kontrola jakości, na przykład:

1. Dobre praktyki produkcyjne nakładane na branżę przetwórstwa żywności oraz w sektorze farmaceutycznym wymagają produktów wysokiej jakości produkowanych w sterylnym środowisku.

2. Przemysł kosmetyczny dąży aby ograniczyć do minimum alergizujące konserwanty oraz wpływ na środowisko naturalne.

3. Laboratoria, które manipulują mikroorganizmami lub substancjami niebezpiecznymi są zobowiązane do odkażania materiałów i urządzeń, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska zewnętrznego.

4. Sektor opieki zdrowotnej, w ramach swojej polityki zarządzania ryzykiem, zobowiązany jest wdrażać określone procedury, dostosowane do jego zakresu działania i specjalności, aby móc zapobiegać zakażeniom czy pandemiom.

Aby osiągnąć powyższe, konieczne jest zastosowanie systemów zapewniających stałą kontrolę higieny i umożliwiających utrzymanie wymaganego poziomu czystości, bezpieczeństwa pracy czy po prostu funkcjonalności. W zakresie dostępnych opcji dezynfekcji metoda powietrzna, ze względu na swoją prostotę i wysoką wydajność, wydaje się być najlepsza.